کارت خرید

25,000Toman
ماهانه
IR-linux-p1
فضای وب = 1GB
پهنای باند ماهیانه = 15GB
دیتابیس = 50
ساب دامین = نامحدود
تعداد سایت = 15
پارک دامنه =نامحدود
اکانت ایمیل =نامحدود
اکانت FTP =نامحدود
کنترل پنل =Cpanel
انتقال رایگان = دارد
آپتایم تضمینی =99/99
بک آپ گیری ماهانه = دارد
پشتیبانی 24 ساعته = دارد
قیمت ماهانه = 25,000
35,000Toman
ماهانه
IR-linux-P2
فضای وب = 2GB
پهنای باند ماهیانه = 30GB
دیتابیس = نامحدود
ساب دامین = نامحدود
تعداد سایت = 25
پارک دامنه =نامحدود
اکانت ایمیل =نامحدود
اکانت FTP =نامحدود
کنترل پنل =Cpanel
انتقال رایگان = دارد
آپتایم تضمینی =99/99
بک آپ گیری ماهانه = دارد
پشتیبانی 24 ساعته = دارد
قیمت ماهانه = 35,000
55,000Toman
ماهانه
IR-linux-P3
فضای وب = 5GB
پهنای باند ماهیانه = 50GB
دیتابیس = نامحدود
ساب دامین = نامحدود
تعداد سایت = 40
پارک دامنه =نامحدود
اکانت ایمیل =نامحدود
اکانت FTP =نامحدود
کنترل پنل =Cpanel
انتقال رایگان = دارد
آپتایم تضمینی =99/99
بک آپ گیری ماهانه = دارد
پشتیبانی 24 ساعته = دارد
قیمت ماهانه = 55,000
85,000Toman
ماهانه
IR-linux-P4
فضای وب = 10GB
پهنای باند ماهیانه = 70GB
دیتابیس = نامحدود
ساب دامین = نامحدود
تعداد سایت = 55
پارک دامنه =نامحدود
اکانت ایمیل =نامحدود
اکانت FTP =نامحدود
کنترل پنل =Cpanel
انتقال رایگان = دارد
آپتایم تضمینی =99/99
بک آپ گیری ماهانه = دارد
پشتیبانی 24 ساعته = دارد
قیمت ماهانه = 85,000
135,000Toman
ماهانه
IR-linux-P5
فضای وب = 20GB
پهنای باند ماهیانه = 90GB
دیتابیس = نامحدود
ساب دامین = نامحدود
تعداد سایت = 75
پارک دامنه =نامحدود
اکانت ایمیل =نامحدود
اکانت FTP =نامحدود
کنترل پنل =Cpanel
انتقال رایگان = دارد
آپتایم تضمینی =99/99
بک آپ گیری ماهانه = دارد
پشتیبانی 24 ساعته = دارد
قیمت ماهانه = 135,000
255,000Toman
ماهانه
IR-linux-P6
فضای وب = 50GB
پهنای باند ماهیانه = 200GB
دیتابیس = نامحدود
ساب دامین = نامحدود
تعداد سایت = 100
پارک دامنه =نامحدود
اکانت ایمیل =نامحدود
اکانت FTP =نامحدود
کنترل پنل =Cpanel
انتقال رایگان = دارد
آپتایم تضمینی =99/99
بک آپ گیری ماهانه = دارد
پشتیبانی 24 ساعته = دارد
قیمت ماهانه = 255,000

Powered by WHMCompleteSolution