کارت خرید

0Toman
HI-Free
فضای دیسک = 100 مگابایت
پهنای باند ماهانه = 5GB
ایمیل اکانت = نامحدود
پارک دامین = نامحدود
ادان دامین = 1
ساب دامین = نامحدود
تعداد دیتابیس = 1
بقیه امکانات = نامحدود
کنترل پنل = CPanel
بک آپ گیری = ماهانه
تحویل آنی = دارد
مدت سرویس = 1 ماه
5,000Toman
ماهانه
HI-A
فضای دیسک = 150 مگابایت
پهنای باند ماهانه = 10GB
ایمیل اکانت = نامحدود
پارک دامین = نامحدود
ادان دامین = 1
ساب دامین = نامحدود
تعداد دیتابیس = 1
بقیه امکانات = نامحدود
کنترل پنل = CPanel
بک آپ گیری = ماهانه
تحویل آنی = دارد
اشتراک ماهانه = 5000
اشتراک 6 ماهه = 20000
اشتراک سالانه = 35000
7,000Toman
ماهانه
HI-B
فضای دیسک = 300 مگابایت
پهنای باند ماهانه = 20GB
ایمیل اکانت = نامحدود
پارک دامین = نامحدود
ادان دامین = 1
ساب دامین = نامحدود
تعداد دیتابیس = 2
بقیه امکانات = نامحدود
کنترل پنل = CPanel
بک آپ گیری = ماهانه
تحویل آنی = دارد
اشتراک ماهانه = 7000
اشتراک 6 ماهه = 35000
اشتراک سالانه = 60000
90,000Toman
ماهانه
HI-C
فضای دیسک = 500 مگابایت
پهنای باند ماهانه = 30GB
ایمیل اکانت = نامحدود
پارک دامین = نامحدود
ادان دامین = 1
ساب دامین = نامحدود
تعداد دیتابیس = 3
بقیه امکانات = نامحدود
کنترل پنل = CPanel
بک آپ گیری = ماهانه
تحویل آنی = دارد
اشتراک ماهانه = 90000
اشتراک 6 ماهه = 48000
اشتراک سالانه = 85000
15,000Toman
ماهانه
HI-D
فضای دیسک = 1000 مگابایت
پهنای باند ماهانه = 40GB
ایمیل اکانت = نامحدود
پارک دامین = نامحدود
ادان دامین = 1
ساب دامین = نامحدود
تعداد دیتابیس =5
بقیه امکانات = نامحدود
کنترل پنل = CPanel
بک آپ گیری = ماهانه
تحویل آنی = دارد
اشتراک ماهانه = 15000
اشتراک 6 ماهه = 75000
اشتراک سالانه = 130000
25,000Toman
ماهانه
HI-E
فضای دیسک = 2000 مگابایت
پهنای باند ماهانه = 50GB
ایمیل اکانت = نامحدود
پارک دامین = نامحدود
ادان دامین = 2
ساب دامین = نامحدود
تعداد دیتابیس =5
بقیه امکانات = نامحدود
کنترل پنل = CPanel
بک آپ گیری = ماهانه
تحویل آنی = دارد
اشتراک ماهانه = 25000
اشتراک 6 ماهه = 130000
اشتراک سالانه = 250000
60,000Toman
ماهانه
HI-F
فضای دیسک = 5000 مگابایت
پهنای باند ماهانه = 60GB
ایمیل اکانت = نامحدود
پارک دامین = نامحدود
ادان دامین = 3
ساب دامین = نامحدود
تعداد دیتابیس =5
بقیه امکانات = نامحدود
کنترل پنل = CPanel
بک آپ گیری = ماهانه
تحویل آنی = دارد
اشتراک ماهانه = 60000
اشتراک 6 ماهه = 300000
اشتراک سالانه = 550000

Powered by WHMCompleteSolution