28 دسامبر

نحوه کار با بانک اطلاعاتی در zpanel

با استفاده از این آموزش شما قادر خواهید بود که در پنل مدیریتی هاست خود کاربر بانک اطلاعاتی و خود بانک اطلاعاتی را ایجاد کنید.

نحوه ایجاد کاربر بانک اطلاعاتی درzpanel

1.جهت ایجاد بانک اطلاعاتی در کنترل پنل zpanel ابتدا به کنترل پنل ورود شوید در پنل خود در قسمت “Database Managment”  و بر روی “MySql User” کلیک نمایید:

ax-z3
2. در این صفحه “نام کاربری” وارد کنید و دسترسی به کدام بانک اطلاعاتی را تعیین کنید و در آخر بر روی “Create” کلیک کنید:

ax-z4

نکته:

در Zpanel خود پنل برای کاربر ایجاد شده رمز عبوری در نظر می گیرد.

 

نحوه ساخت بانک اطلاعاتی در کنترل پنل Zpanel

1. جهت ایجاد بانک اطلاعاتی در کنترل پنل zpanel ابتدا به کنترل پنل ورود شوید در پنل خود در قسمت “Database Managment”  و بر روی “MySql  Database” کلیک نمایید:

ax-z5

2.در صفحه بعد “نام بانک اطلاعاتی” را وارد نمایید:

ax-z6

و در آخر بروی “Create” کلیک کنید.

اشتراک

ارسال نظر